ServiceDiagnos

Personal

En ServiceDiagnos bereder vägen till en serviceorganisation i toppklass!

En kommun är en komplex organisation. Service i myndighetsutövning är en komplicerad historia.
Genom att genomföra en ServiceDiagnos får du grepp om hur hela eller delar av organisationen fungerar och hur den kan förbättras.
Vi lanserar nu ServiceDiagnos - personal. Verktyget är en kartläggning av hur personalen uppfattar sina förutsättningar att lämna service. Kartläggningen genomförs som en enkät och resultatet kan läsas av i ett index, index för service förutsättningar (ISF). Vi har utvecklat indexet i samarbete med det internationella undersöknings och analysföretaget Webropol.  ServiceDiagnos - personal ger:

  • ett faktabaserat underlag
  • insikt om förbättringsområden
  • ett underlag för åtgärder på kort och lång sikt
  • en förankring av problembilden

ServiceDiagnosen bygger på beprövade organisationsteorier och praktiska erfarenheter. Metoden innebär en genomlysning av organisationen och dess förutsättningar för att lämna service. Vi genomför ServiceDiagnoser av olika omfattning. Efter en ServiceDiagnos - personal erhåller du en rapport med tydliga indikationer om vad personalen anser behöver förbättras. För att kunna lämna en bättre service till företag. Ladda ner vår broschyr!

Personal+

Med vår tjänst ServiceDiagnos - personal+ tar ni ytterligare ett rejält kliv mot en serviceorganisation i toppklass! Vi kompletterar rapporten med en jämförande analys av resultatet från er Insiktsundersökning. ServiceDiagnos – personal+ tar fram konkreta förbättringsförslag inom de identifierade förbättringsområdena, grundat på både personalens och kundernas synpunkter.  Avrapportering på plats i seminarieform.

Vill du veta mer om ServiceDiagnos - personal eller någon annan av de tjänster vi erbjuder inom området kontakta oss. 

  Hör av er! Jag vill veta mer !