Ett verktyg med många användningsområden!

Vad gör det för nytta?

Deltagarna får en ökad förståelse för varandras roller och de förutsättningar som gäller för dem. De får pröva på problemställningar som kan dyka upp i den kommunala vardagen. 

Samtidigt som de genomför aktiviteten så sker en kartläggning som tillsammans med annat material kan användas till vår analys och förslag på förbättringar som leder till en bättre service i kontakten med företag och andra kundgrupper.

Vilka kan använda det?

Verktyget är flexibelt och kan användas av grupper av kommunala tjänstemän, grupper av tjänstemän och politiker eller tjänstemän, politiker och företagare.  I sin basutformning är det utformat för de politiker och tjänstemän som arbetar med företagsfrågor, det vill säga, chefer, handläggare och inspektörer inom de samhällsbyggande funktionerna liksom upphandling och alkoholutskänkningstillstånd, brandförebyggande och gata- och markfrågor med flera.

Innehållet kan anpassas så att fler eller andra grupper kan använda verktyget. Så har vi även tillämpningar som kan användas inom skolor och omsorgssektorn men då förstås inte med företag som kundgrupp.

Historien om verktyget

SamSPELET med företagen bygger på en kombination av två verktyg, Företagskultur som används i syfte att sätta eller stärka den önskade kulturen och hålla denna levande över tid samt ServiceDiagnos som används för att kartlägga hur medarbetare i kommunal verksamhet upplever sina förutsättningar att lämna god service.

Idén till SamSPELET med företagen fick vi utifrån observationer i olika kommuner. Vi noterade att det fanns:

  • Duktiga medarbetare som fick kämpa mot givna förutsättningar för att lämna en god service
  • Problem med avgränsningen mellan politikers och tjänstemäns ansvarsområde
  • Förvaltningar som stämmer andra förvaltningar inom kommunen
  • Kunder som fick olika svar på samma fråga beroende på vilken handläggare de talade med
  • Svårigheter att jobba förvaltningsöverskridande
  • Vissa politiker som lovar för mycket och därmed försvårar handläggningen
  • Vissa tjänstemän som bara tittar på paragraferna
  • Behov av att tydliggöra spelregler, överbrygga samarbetssvårigheter och förebygga konflikter
  • Behov av att förbättra kommunikationen både internt och externt

Vi såg en möjlighet att göra vardagen enklare för tjänstemän och politiker, att göra skillnad. Att samtidigt hjälpa företagare och även medborgare att få en bättre service kändes lockande.

SamSPELET med företagen frigör kreativitet och uppfattas som ett roligt och inspirerande sätt att jobba fram ett seriöst resultat.

 

 

                             

 

Visste du att?

SamSPELET har prövats av nästan 50% av Sveriges 290 kommuner.

Högsby, Ånge och Örebro var de första som prövade.

Spelkonceptet Företagskultur har prövats av 100-tals organisationer utöver de som prövat SamSPELET med företagen.

Händelse 1 och 2 var de första vi tog fram i vårt samarbete med SKL.

Verktyget kan användas i olika konstellationer av politiker, tjänstemän och företagare.

Den yngste som har spelat SamSPELET med företagen var 24 år.

Den äldste deltagaren var 77 år. 

 

Beställ

 

Informationsblad  
Samspelet med företagen

Informationsblad MegaSamSPELET med företagen