Referenser

ServiceDiagnos

"ServiceDiagnosen gav oss "bilden från utsidan" som  vi behövde för att kunna ta nästa steg i vårt arbete med en lotsande och kundorienterade organisation."

Susanne Norberg
Chef Bygg- och miljöchef 
Gislaveds kommun

 

Standarden Kommunal företagslots

"När vi väl hade beslutat att arbeta enligt Svensk standard för kommunal företagslots var Hallgren & Löwenbergs utbildning ”Startpaketet” ett utmärkt val. Vi fick snabbt ett grepp om vad vi behövde göra för att uppfylla standardens krav och arbeta i enlighet med denna. En mycket bra start på vår resa mot ett standardiserat och effektivt arbetssätt och en bättre service till företagen. Rekommenderas!"

Karl-Axel Hill
Näringslivschef
Östra Göinge

Standarden Kommunal företagslots
"Vi vände oss till Hallgren & Löwenbergs för att få hjälp med en uppstartsrevision av vårt arbetssätt jämfört med standarden för "Kommunal företagslots". Den rapport med gap-analys som vi fick var mycket strukturerad och användbar i det fortsatta arbetet."

Ritva Norrby
Kvalitetsstrateg
Region Gotland

SamSPELET med företagen
med företagare

”Vi genomförde SamSPELET med företagen ”på riktigt”, det vill säga,  tillsammans företagare, politiker och tjänstemän. Spelet bidrog till att vi fick nyttiga diskussioner och ytterligare ökad förståelse mellan dessa grupper. Ett värdefullt steg i att få ett ännu bättre företagsklimat.”

Catarina Pettersson
kommunstyrelsens ordförande
Hallstahammar


 

Det är roligt också.

Det är roligt också.

SamSPELET med företagen
med företag

”Skarpt läge är alltid det bästa. Därför valde vi att samspela med både politiker, tjänstemän och företagare. Det skapade en gemensam bild av var vi står och vad vi har framför oss. Rapporten vi fick visar på ett mycket överskådligt sätt var vi ska satsa krutet framöver. 
Rekommenderas!”

Pia Forsberg
Näringslivschef
Huddinge

Hur företagen tänker och vi agerar...
Som ett led i att stärka vår lotsfunktion genomförde vi en utbildning kallad "Hur företagen tänker och vi agerar..”. Utbildningen stimulerade deltagarna till att sätta sig in i företagens situation i samband med att de kontaktar kommunen. Vi är mycket nöjda med resultatet. Rekommenderas!

Camilla Ekelund, Näringslivsstrateg, Region Gotland, Magnus Larsson, projektledare för implementering av lotsfunktion, Almi Företagspartner Gotland AB

SamSPELET med företagen 
med företagare

"Det var bra att få träffas, tjänstemän, politiker och företagare. Att få lyssna in hur andra tänker, och ha som mål att nå konsensus. I en händelse tände det till ordentligt, och det blev tydligt att vi har olika förhållningssätt. Vi fick alla inblick i hur komplex kommunens verksamhet är och vi insåg att vi behöver jobba med värdegrundsfrågor."

Malin Gumaelius
Näringslivshandläggare
Ydre kommun

 

Standarden Kommunal företagslots
"Vi var intresserade av standarden för Kommunal företagslots. Vi såg det som en uppföljning och fortsättning på SKLs kurs "Förenkla helt enkelt”. En tvådagars utbildning med Hallgren & Löwenbergs gav oss en hel del input och inspiration. Det var nyttigt för hela gruppen av medarbetare. Vi fick konkreta åtgärder att jobba med. Rekommenderas för ökad samordning och nästa steg i förbättringsarbetet."

Peter Wollin
Utvecklingschef
Höörs kommun

Företagen om SamSPELET med företagen.

På ett antal ställen har även företagare i kommunen bjudits in att delta i spelen. Det har uppskattats av deltagarna tycker vi oss se. Här är i varje fall några länkar till evenemangen.

I Alingsås.

I Lysekil.

På Orust.

I Lerum

Företagarna i Nynäshamn.