Öka din Insikt!

Tack vare vår breda erfarenhet vet vi att service och kvalitet i offentlig sektor är en mycket komplex materia. Det innebär att de insatser som måste göras innehåller många steg och är av många olika typer av insatser. För att nå till de effektiva åtgärderna krävs ett mycket bra beslutsunderlag. Behovet av att arbeta med insatser som ger effekt på både kort och lång sikt är stort. Vi har därför tagit fram konceptet "Öka din Insikt!". Inom det gör vi en helt skräddarsydd insats där vi med tillgång till hela vår kunskap och verktygslåda hjälper er fram till resultat. 

Öka din Insikt! - har som övergripande syfte att förbättra organisationens service till företagskunder och därmed också förbättra företagsklimatet. Namnet kopplar inte bara till ökade kunskaper om mekanismerna som påverkar hanteringen av företagsärenden utan är också en blinkning till de kundundersökningar som SKL genomför tillsammans med ett flertal kommuner och som kallas Insikt. I den undersökningen mäts det så kallade Nöjd Kund Indexet (NKI). Där gäller det att få så höga värden som möjligt.

Vill du veta mer kontakta oss!! info@hallgrenlowenbergs.se

Erik Hallgren 0708-78 65 40, Calle Löwenberg 070-458 91 26.