Dessa sidor är kopplade till en ny tjänst som vi kallar för Kunskapsbank för lotsfunktioner – Lotsbanken.
Lotsbanken är vår benämning på en mötesplats för kunskapsutbyte som Hallgren & Löwenbergs bygger. Tjänsten innehåller nätverksträffar med föredrag av olika experter och ordnade gruppdiskussioner, nyhetsbrev med tips och hänvisning till kunskap och aktuellt utveckling, inspelade videofilmer på föredrag samt en fråga experten funktion. Allt är anpassat för att ni som utför det viktiga arbetet med att hantera företagsärenden ska få ett stöd i er vardag som ni så enkelt som möjligt kan ta del av. Är du intresserad så ring eller e-posta till oss.

Erik Hallgren 070-878 65 40, erik@hallgrenlowenbergs.se
Calle Löwenberg 070-458 91 26, calle@hallgrenlowenbergs.se