Mer om oss

Vi anser att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, varierande förutsättningar för service i hela landet, kraven på en mer hållbar samhällsutveckling och sysselsättning är bara några av dessa. Företagande och företag är viktiga pusselbitar i denna utveckling. Vår övertygelse är att det behövs nya arbetssätt för att möta alla dessa utmaningar. Mer av kundorientering, mer av systematik och mindre av förvaltande behövs. Vi grundar våra metoder i kvalitetsutveckling och anpassar dem till den politiskt styrda organisationen. Våra metoder är vardagsnära, direkta och engagerande. Dessutom händer det att folk skrattar tillsammans med oss. 

 

Erik Hallgren
070-878 65 40
erik@hallgrenlowenbergs.se

Carl-Johan Löwenberg
070-458 91 26
calle@hallgrenlowenbergs.se

 

Hallgren & Löwenbergs AB – vi är på väg!

Vi är ett nytt företag med mycket erfarenhet. Vår ambition är att utveckla och lära ut väl fungerande metoder inom ett område med ett stort behov av utveckling. Vi är inte rädda för att gå utanför ramarna men håller budgeten. 

Vår vision

Vår vision är att bli ett av de ledande företagen inom verksamhetsutveckling inom offentlig sektors interaktion med privat sektor för att uppnå en hållbar utveckling. För att nå dit är en delaktig och engagerad personal, ökad kundorientering och ett systematiskt arbetssätt nödvändigt.

Seriöst roligt!

Vi utgår från att det är människorna det hänger på. Den gemensamma utvecklingen börjar med den individuella utvecklingen. Samtidigt är vi övertygade om att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Vi har funnit artiklar om forskning som pekar på det. Men oavsett hur det är med den saken är det roligare att ha skoj än att inte ha det. Samtidigt får man inte tro att roligt står i motsats till seriöst och att det i botten finns ett stort allvar.

Vi som började

Erik Hallgren, mångårig erfarenhet av revision, koncernledning, projektledning av arbetsmarknadsprojekt, uppstart och utveckling av företag, arbete med organisationskultur och värdegrund i privat och offentlig sektor, att hjälpa ledningsgrupper och personalgrupper samarbeta mer effektivt. Erik är UGL-utbildad och certifierad handledare i SDI.

Carl-Johan Löwenberg, mångårig erfarenhet från offentlig sektor och utvecklingsarbete både organisatorisk och regional utveckling, näringslivs- och landsbygdsutveckling både som projektledare och näringslivschef. En samhällsplanerare med beteendevetenskaplig inriktning som även är utbildad i kvalitet, ledarskap och organisation. Medförfattare till två böcker om upplevelseindustrins utveckling på Gotland.