SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Aktuellt

SamSPELET med företagen har varit i Gävle

19-Apr-2018

Tisdagen den 17 april var vi i Gävle. Där har man höga ambitioner med sitt utvecklingsarbete. Därför känns det mycket bra att vi fick en positiv feedback. De spelade desstuom in en liten film med kommentarer om hur de upplevde ett av våra populäraste verktyg. Kolla filmen här.

 

Att jobba med kundorientering i kommuner - motiv, metoder, verktyg och tips. Välkommen till något av våra seminarier!

25-Jan-2018

Allt fler kommuner ökar sina ansträgningar att utveckla sin verksamhet och bli mer kundorienterade. Vi har under lång tid arbetat för att stödja kommuner i att bli bättre på att hantera sin kunder. Under de senaste 8 åren har vi gjort det som konsulter.
Vi vill nu tillsammans med vår partner bjuda in till ett seminarium där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter inom området service till företag. 

 

Plats och tid

Malmö arena Hyllie stationstorg 2 i Malmö

Den 6 mars kl. 16-17 (de som önskar kan stanna kvar och se matchen Malmö - Färjestad efteråt) kostnad 200 kr för seminarie och förtäring efteråt. Ytterligare 200 kr för de som önskar se matchen.

 

Linköping Storgatan 50, Webropols lokaler

​​​​​​​Den 7 mars kl. 14-15. Seminariet kostar 200 kr.

Anmälan

​​​​​​​Anmälan är bindande men får överlåtas. Följ denna länk för att anmäla dig. Senast den 21 februari.

​​

 

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

11-dec-2017

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?


”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.


ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

19-dec-2017

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i Svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

Två lyckade seminarier under Almedalsveckan

11-Okt-2017

Hallgren & Löwenbergs genomförde två lyckade seminarier under måndagen. Det var vårat bidrag till den återigen välbesökta Almedalsveckan.
Vårt första seminarium hette Samspelet med företagen - vad påverkar det kommunala förtroendekapitalet? Vi presenterade vår modell för vad som påverkar service i myndighetsutövning och efter det hade vi en liten diskussion med en panel av deltagare med olika perspektiv. Vi hade KSO Camilla Egberth från Motala, Stadsdirektör Bo Dahllöf, Näringslivschef Pia Alesund från Ale samt sist men inte minst Christer Östlund från Svensk näringsliv. Seminariet var välbesökt och diskussionen stärker oss i vår syn på att service och de komponenter som behövs för att kunna leverera den är nödvändiga för förtroendet för kommunen.

Det andra seminariet handlade om den utredning som i mars presenterade förslag till förnyelse av Kommunallagen. Det var tydligt att behovet av att diskutera denna fråga är stort lokalen räckte inte till för alla de som ville lyssna. Vi fick en utmärkt genomgång av Eva Edwarsson, Kammarrättsråd och expert i utredningen, där hon sammanfattade några av de viktigaste förslagen. Evas bilder kan du ladda ner här.
Därefter talade Germund Persson, chefsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Även han använde sig av Evas bilder och lyfte fram möjliga ståndpunkter för SKL. Dock bör sägas att SKL ännu inte har behandlat sitt remissvar ännu så att Germunds synpunkter var av personlig karaktär. Slutligen fick vi även arbetstagar-perspektivet av Juseks VD Magnus Hedberg. Han presenterade Juseks synpunkter på de olika förslagen. Magnus bilder kan du ladda ner här.