SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Aktuellt

Medarbetarskapets betydelse

Man brukar ofta prata om ledarskapets betydelse i en organisation. Det finns mycket forskning inom detta område. Det som inte lika ofta lyfts upp är medarbetarskapet. Vi på Hallgren & Löwenbergs brukar prata om vikten av samspelet i organisationen men också med omgivningen.  Alla i organisationen har ett ansvar för att "spela med i spelet". På det sättet liknar förbättrings- och utvecklingsarbetet i en kommun samspelet i en lagsport. Ska laget och bli bättre och utvecklas krävs att medarbetarna tar ett eget ansvar för sitt agerande och sin utveckling. Detta ser man i de framgångsrika kommunerna vi möter i vårt arbete. Där ser man att en stor del av medarbetarna tar just ansvar för mötet med kunden och med varandra. Dr Lars Söderqvist skriver om medarbetarskapet i denna artikel i KValitetsMagasinet. Läs mer här.

Hur snabba är kommunerna på att svara?

Den 24 januari presenterades för elfte året i rad undersökningen Kommunernas Kvalitet i korthet. Där jämförs olika variabler för service, kvalitet och medborgarinflytande bl. a. År 2017 deltog 258 kommuner av 290. De tre faktorer som används för att mäta service och svarstider för e-post och telefon visar allt bättre resultat. Läs mer.


Er framgång - Vårt uppdrag!

Vårt jobb är att hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Syftet är att ni ska förbättra er hantering av företagsärenden och att din kommun ska få bättre betyg i de nationella mätningarna som görs. Samtidigt är det självklart att lagar och regler följs och inte minst viktigt, att det politiska inflytandet får sitt utrymme.

Våra tjänster

Öka din Insikt

Vi stödjer er process.

Läs mer

ServiceDiagnos

Vi frågar dem som gör jobbet!

Läs mer

SamSPELET med företagen

Ett verktyg för förbättring och ökad förståelse.

Läs mer

Kommunal företagslots

En svensk standard för bättre service.

Läs mer

Utbildningar

Verklighetsnära, vardagsanknutet och stimulerande.

Läs mer

Utvecklingsprojekt

Vi tar fram de fakta som behövs.

Läs mer

SDI

Utveckla och förstå era styrkor.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi samlar på oss en hel del information om aktualiteter, goda exempel och händelser när vi jobbar. Vi vill gärna dela med oss av detta. Det gör vi i ett nyhetsbrev som kommer ut ca 6 gång per år. Vi informerar även om aktualiteter hos oss. Du kan när som helst säga upp dig från prenumerationen.
Vår personuppgiftspolicy.