SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Just nu!

Utveckling av kvalitetsutvecklingen

Den femte kvalitetsvågen, Quality 5.0, kallas ett nytt initiativ som drivs av SIQ (Swedish Institute for Quality eller Institutet för kvalitetsutveckling). Satsningen är ett försök att förnya arbetet med kvalitet både i privat och offentlig sektor. Vi skriver om det under aktuellt på denna hemsida.

Vi, Hallgren & Löwenbergs, är angelägna om att medverka i en utveckling av kvalitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn. Skälet för det är mycket enkelt. Att den offentliga sektorn och framförallt demokratin utvecklas är helt nödvändigt för vårt samhälle. Nu är det inte så att den offentliga sektorn och demokratin inte har utvecklats, det har den. Vi har ju medverkat i den lilla skala till detta. Men vi menar att ett systematiskt arbete med att ytterligare fördjupa demokratin och därmed anpassa den offentliga sektorn till de utmaningar som vårt välfärdssamhälle står inför är helt nödvändigt. 

Vi är också helt övertygade om att det kommer att ske stora förändringar inom de kommande 10 åren. Skälen till detta är flera. Landets kommuner står inför stora utmaningar. Dessa är både ekonomiska och demografiska, det är känt sedan länge. Men utvecklingen på fler områden, både vad gäller teknik och för att möta klimatutmaningar. Klimatutmaningarna på en internationell nivå förväntas i sin tur också kommer att medföra migration och till följd av det sociala spänningar. Det är inte orimligt att anta att dessa umaningar i sig innebär en utmaning av hela samhällskontraktet och vår demokrati.

En del av lösningen av detta handlar om att skapa en större förståelse för de politiska besluten. Vägen dit kan tänkas gå genom fördjupade debatter och tydligare ideologiska inslag.  Det märks delvis redan nu. Hur mycket av solidarietet vi ska ha mellan olika grupper? Den internationella solidariteten verkar redan nu vara en ny skiljelinje mellan gröna partier och andra partier. En djupare förankring av besluten och större ideologiska inslag som vi bara ser början på nu. I skeendet av detta räcker inte kvalitetsmetoder som grundar sig på kvalitet i produktion i industrin. Det behövs en bredare och tydligare systematik som är specifikt kopplad till hur vi ska åsiktsbilda i vårt samhälle. Men också skapa en ny gemensam syn på vad som har åstadkommits i det offenliga. Kort och gott så behövs genomgripande förändringar av vår demokrati.  Läs om den femte vågen.

 

Er framgång - Vårt uppdrag!

Vårt jobb är att hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Syftet är att ni ska förbättra er hantering av företagsärenden och att din kommun ska få bättre betyg i de nationella mätningarna som görs. Samtidigt är det självklart att lagar och regler följs och inte minst viktigt, att det politiska inflytandet får sitt utrymme.

Våra tjänster

Öka din Insikt

Vi stödjer er process.

Läs mer

ServiceDiagnos

Vi frågar dem som gör jobbet!

Läs mer

SamSPELET med företagen

Ett verktyg för förbättring och ökad förståelse.

Läs mer

Kommunal företagslots

En svensk standard för bättre service.

Läs mer

Utbildningar

Verklighetsnära, vardagsanknutet och stimulerande.

Läs mer

Utvecklingsprojekt

Vi tar fram de fakta som behövs.

Läs mer

SDI

Utveckla och förstå era styrkor.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi samlar på oss en hel del information om aktualiteter, goda exempel och händelser när vi jobbar. Vi vill gärna dela med oss av detta. Det gör vi i ett nyhetsbrev som kommer ut ca 6 gång per år. Vi informerar även om aktualiteter hos oss. Du kan när som helst säga upp dig från prenumerationen.
Vår personuppgiftspolicy.