Din framgång vår uppgift!

Vårt jobb är att hjälpa dig och din organisation med att utvecklas. Syftet är att ni ska förbättra er hantering av företagsärenden och att din kommun ska få bättre betyg i de nationella mätningarna som görs. Samtidigt är det självklart att lagar och regler följs och inte minst viktigt, att det politiska inflytandet får sitt utrymme.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi samlar på oss en hel del information om aktualiteter, goda exempel och händelser när vi jobbar. Vi vill gärna dela med oss av detta. Det gör vi i ett nyhetsbrev som kommer ut ca 6 gång per år. Vi informerar även om aktualiteter hos oss. Du kan när som helst säga upp dig från prenumerationen.
Anmälan prenumeration »

Aktuellt hos oss

Den nya kommunallagen under Almedalsveckan.

Regeringen lade i april i år en propostion om en ny kommunallag. Riksdagen antog propositionen den 20 juni.  Lagen ska börja gälla den 1 januari 2018. Kommunallagen beskrivs som "Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting" som ger nödvändiga "förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar."

Kommunallagen skulle kunna beskrivas som den "kommunala grundlagen". Den styr flera av de förhållanden som påverkar hur en kommun styrs. En av flera nyheter är ett förtydligande av ramverket för samspelet mellan politiker och tjänstemän.

Under Almedalsveckan i Visby genomförde vi två seminarium där nyheter i lagstiftningen presenteras och ett där den nya lagstiftningen diskuteras av en panel. Vi lovade deltagarna att lägga ut de bilder SKLs chefsjurist Germund Persson använde i sitt föredrag om lagen .  Nu får alla som vill ta del av dessa genom att klicka här .  
Här kan du läsa mer om propositionen .

Vill du veta mer om vårt arbete kontakta oss här.

Vi bygger om och utvecklar!

Det är inte bara våra kunder som utvecklas. Även vi måste hela tiden utveckla. Just nu så bygger vi om våra hemsidor. Bland annat så lägger vi till en sektion till medlemmarna i vårt nätverk. Men vi förnyar även våra bilder och layouten lite. Samtidigt kommer vi att utveckla denna kolumn och dess innehåll. Det gör vi genom att vi av och till kommer att skriva några personligt formade inlägg på denna sida, eller egentligen så är det bara kortare blänkare här och längre skrivningar  på sidan Nyheter & reflexioner. Vi hoppas att du ska finna det intressant att ta del av detta.