Din framgång vår uppgift!

Vårt jobb är att hjälpa dig och din organisation med att utvecklas. Syftet är att ni ska förbättra er hantering av företagsärenden och att din kommun ska få bättre betyg i de nationella mätningarna som görs. Samtidigt är det självklart att lagar och regler följs och inte minst viktigt, att det politiska inflytandet får sitt utrymme.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi samlar på oss en hel del information om aktualiteter, goda exempel och händelser när vi jobbar. Vi vill gärna dela med oss av detta. Det gör vi i ett nyhetsbrev som kommer ut ca 6 gång per år. Vi informerar även om aktualiteter hos oss. Du kan när som helst säga upp dig från prenumerationen.
Anmälan prenumeration »

Aktuellt hos oss

Bättre service? Fråga dem som gör jobbet!

I vårt arbete utgår vi ifrån att arbetet med  service och kvalitet i offentlig sektor medför större krav på den enskilde medarbetaren, organisationen och verksamheten i flera avseenden. 

Det handlar om att kunna vara tydlig i kommunikation och bemötande men också att kunna ha en bredare helhetssyn på kunden än det egna ansvarsområdet.

Vi lanserar därför just nu det vi kallar för ServiceDiagnos. Det är ett verktyg för att ta reda på hur de som ska leverera servicen upplever sina förutsättningar att göra det. 

Vill du veta mer om ServiceDiagnosen klicka  här.

Vi bygger om och utvecklar!

Det är inte bara våra kunder som utvecklas. Även vi måste hela tiden utveckla. Just nu så bygger vi om våra hemsidor. Bland annat så lägger vi till en sektion till medlemmarna i vårt nätverk. Men vi förnyar även våra bilder och layouten lite. Samtidigt kommer vi att utveckla denna kolumn och dess innehåll. Det gör vi genom att vi av och till kommer att skriva några personligt formade inlägg på denna sida, eller egentligen så är det bara kortare blänkare här och längre skrivningar  på sidan Nyheter & reflexioner. Vi hoppas att du ska finna det intressant att ta del av detta.